Reference

3.500
Počet realizovaných parkovacích stání předchozího zastoupení 1993 – 2018
145
Počet realizovaných parkovacích stání 2020

Rezidence Briga

Brno, Šumavská

Popis řešení

Typ stání: Trend Vario 4300

Počet míst: 31

Typ stání: Multi Base 2072i

Počet míst: 14

Rezidence Tuřany-Dvorecká

Brno, Tuřany

Popis řešení

Typ stání: Trend Vario 4100

Počet míst: 5

Rezidence Nová Plotní

Brno, Plotní

Popis řešení

Typ stání: Multi Base 2078i

Počet míst: 24

PfD Ponava City I.Etapa

Brno, Královo pole

Popis řešení

Typ stání: Multi Base 2078i

Počet míst: 76